Генетичне консультування, реабілітація і запобігання вродженим аномаліям, генетичним порушенням і порушенням розвитку

Ірина Гогоша

Синдром Якобсона

Синдром часткової моносомії довгого плеча хромосоми 11
(Jacobsen Syndrome)

Наталія Олексіївна Тищенко
Кафедра медичної генетики
Київської медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика

Визначення:

Синдром делеції сегменту q23→qter хромосоми 11.

Частота:

В літературі описано понад 50 випадків.

Етіологія та патогенез:

Часткова делеція довгого плеча хромосоми 11, сегмент q23→qter. Більшість випадків трапляються de novo, переважно в батьківській хромосомі. У виникненні делеції відіграє роль успадкування фолат-чутливої фрагільної ділянки в межах 11q23.3 – FRA11B. У випадках, коли точка розриву розташована більш дистально, делеція відбувається в ділянках CCG повторів. Можливо народження дитини з синдромом Якобсона при носійстві збалансованої транслокації за участю хромосоми 11 одним з батьків.

Основні діагностичні критерії:
 • Затримка розвитку;
 • Тригоноцефалія;
 • Виявлення делеції 11(q23→qter) при проведенні цитогенетичного аналізу.
Клініка:

Пре- та постнатальна затримка розвитку, мікроцефалія, тригоноцефалія, характерне обличчя з виступаючим вузьким лобом, гіпертелоризмом, монголоїдний або антимонголоїдний розріз очних щілин, короткий широкий ніс, вдавлене перенісся, відкриті ніздрі, епікант, косоокість, колобоми радужки, рот коропа, птоз, низько розташовані, диспластичні вушні мушлі, ретрогнатія. Також характерними ознаками є чотирьохпальцева борозна на долонях, короткі пальці та клинодактилія мізинця, еквіноварусна деформація стопи, шкірна синдактилія, двостороння камптодактилія, полідактилія. Більш ніж 50% пацієнтів мають вроджені вади серця, найбільш типовими з яких є дефект міжшлуночкової перетинки, гіпоплазія лівого шлуночка, стеноз/атрезія аортального або мітрального клапанів. У 1/3 пацієнтів у ранньому неонатальному періоді спостерігається тромбоцитопенія. У пацієнтів чоловічої статі описані також пахові кили, гіпоспадія та пілоричний стеноз. Із вроджених вад розвитку можливі також подвоєння нирки, гідронефроз, гіпоплазія наднирників, додаткова селезінка.

Ускладнення:

Серцева та легенева недостатність, імунодефіцит.

Диференційний діагноз:   інші хромосомні синдроми.
Співвідношення статі:   Ч:Ж = 1:5.
Тип успадкування:   хромосомний синдром.
Вік маніфестації:

При народженні; можлива пренатальна діагностика.

Лікування:

Симптоматичне; хірургічна корекція вроджених вад розвитку.

Прогноз:

Близько 25% пацієнтів гине в перші дні або тижні життя (основна причина смерті серцева недостатність). У подальшому спостерігається низький зріст, виражена затримка розумового розвитку, важка затримка мовного розвитку.

Профілактика:

Не розроблена. Пренатальна діагностика в родинах високого ризику.

Номер з каталогу МІМ:

147791  Jacobsen Syndrome; JBS

Література:
 • Jacobsen P, et al. An (11;21) translocation in four generations with chromosome 11 abnormalities in the offspring: a clinical, cytogenetical, and gene marker study. Hum Hered 1973;23:568-585. [Medline]
 • Jones C, MuTlenbach R, Grossfeld P, Auer R, Favier R, Chien K, James M, Tunacliffe A, Cotter F. Co-localisation of CCG repeats and chromosome deletion breakpoints in Jacobsen syndrome: evidence for a common mechanism of chromosome breakage. Hum Mol Genet 2000;9:1201-1208. [Medline]
 • Schinzel A.. Catalogue of unbalanced chromosome aberrations in man. Second Revised and Expanded Edition Walter de Gruyter Berlin – New York 2001.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 17/01/2006

Хромосоми 8 трисомія

(Chromosome 8 Trisomy)

С.П. Олійник
Лікар-генетик
Кам’янець-Подільський медичний центр “Охматдит”

Синоніми:

Варкані синдром, трисомія 8.

Головні ознаки:
 • затримка психомоторного розвитку;
 • довгий тонкий тулуб;
 • лицьові дизморфії;
 • м’язово-скелетні аномалії;
 • аномалії внутрішніх органів;
 • коротка широка шия.
Симптоми:

Голова і шия: обличчя без виразу, мікрогнатія, виступаюче чоло, скафоцефалія.

Вуха: великі диспластичні вуха з низькорозташованими вушними раковинами.

Очі: глибокопосажені, мікрофтальмія, незначний гіпертелоризм, страбізм (50%), катаракта, гетерохромія.

Ніс: широкий, припіднятий догори (60%).

Рот та носогубний трикутник: великі губи, “готичне” піднебіння, великий виступаючий язик, товста вивернута губа.

Грудна клітка: довгий тулуб, вузькі плечі.

Кінцівки: камптодактилія (70%), синдактилія, вкорочення метакарпальних, метафізарних кісток, змінений долонний малюнок. Відсутність і дисплазія надколінника, вальгусна деформація великого пальця стопи, множинні суставні контрактури, вивих стегна, аномальні діафізи і епіфізи променевих, стегнових, гомілкових кісток, брахідактилія, арахнодактилія; понад 70% уражених осіб мають контрактури пальців рук та ніг, загальне прогресуюче обмеження рухливості суглобів.

Хребет: кіфосколіоз, викривлення хребта, зміни у хребцях, спинномозкова кила, дорсолюмбальний сколіоз.

Нервова система: агенезія мозолистого тіла.

Сечовивідна система: гідронефроз (40%), уретральний рефлюкс, крипторхізм (50%), гіпоплазія яєчок.

Ріст та розвиток: порушення мовлення, порушення інтелектуального розвитку, затримка фізичного розвитку, гіпопластичний вузький таз. Часто трисомія 8 викликає викидні в I триместрі вагітності. Виживають новонароджені, які мають мозаїчну трисомію.

Додаткові риси: глибокі складки на долонях та стопах (у 75% уражених), нігті гіпопластичні, випуклі або відсутні.

Розумовий розвиток: коливається від нормального до вираженого відставання, але в середньому IQ складає 50. У більшості відомих випадків трисомії 8 хромосоми проявляється той чи інший ступінь розумового відставання.

Тривалість життя: не змінена.

Поєднані вади:

Oписані випадки пухлини Вільмса, різні типи лейкемій (хронічна мієлогенна лейкемія CML, хронічна мієлопроліферативна хвороба, гостра лімфоцитарна лейкемія АLL, мієлодиспластичний синдром MDS, гостра лімфомоноцитарна лейкемія ANLL).

Поширеність:  1: 25000 – 50000.
Співвідношення статей:  Ч5 : Ж1.
Клінічна картина:

Діти народжуються з нормальною довжиною тіла та масою, збільшеним великим тім’ячком та широким лобним швом. Череп макроцефальний або нормальних розмірів з високим виступаючим чолом, лице видовжене, ніс широкий, незначний гіпертелоризм, нерідко птоз та косоокість, губи товсті, дещо вивернуті, особливо нижня, мікроретрогнатія, високе піднебіння іноді зі щілиною. Довгий тулуб з вузькими плечима та довгими кінцівками контрастує з короткою широкою шиєю. Дуже часто трапляються різноманітні кісткові аномалії. У новонароджених на долонній поверхні китиць рук та підошвах виявляються глибокі згинальні складки, а нігті іноді відсутні або гіпопластичні.

У хлопчиків в деяких випадках діагностують крипторхізм, гіпоплазію яєчок, що у пубертатному віці проявляється затримкою статевого розвитку.

Аномалії внутрішніх органів зустрічаються відносно рідко. Здебільшого це вроджені вади серця, нирок.

Діагностика:

Цитогенетичне обстеження виявляє у 70-80% випадків мозаїчну трисомію 8, рідше – регулярну трисомію, описані також і транслокаційні варіанти синдрому. Значна поширеність мозаїчних форм обумовлює широкий поліморфізм фенотипових проявів.

Аномальний клон клітин має тенденцію до зникнення із лімфоцитів з віком.

Прогноз:

Для життя сприятливий, лише в поодиноких випадках із суттєвими вродженими вадами розвитку внутрішніх органів – несприятливий.

Література:
 • Warkany J et al Mental retardation, absence of patella, other malformations with chromosomal mosaicism. J Pediat, 1962, 61:803-11.
 • Robert J. Gorlin, M.Michael Cohen Jr., Raoul C.M. Hennekam.: Syndromes of the head and neck, p.51-53.
 • Anneren G et al Trisomy 8 syndrome. The rib anomaly and some new features in two cases. Helv Paediat Acta, 1981, 36:465-72.
 • Bijlsma JB et al C8 trisomy mosaicism syndrome. Helv Paediat Acta, 1972, 27:281-98.
 • Burd L et al A case of autism and mosaic of trisomy 8. J Autism Dev Disord, 1985, 15:351-2.
 • Casey PA et al 46,XY/48,XXY,+8 in a male with clinical and dermatoglyphic features of mosaic trisomy syndrome. Clin Genet (Copenhagen), 1981, 20:60-3.
 • Casperson T et al Four patients with trisomy 8 identified by the fluorescence and Giemsa banding techniques. J Med Genet (London), 1972, 9:1-7.
 • Chandley AC et al Trisomy 8. Report of a mosaic human male with near-normal phenotype and normal IQ ascertained through infertility. Hum Genet (Berlin), 1980, 55:31-8.
 • Frangoulis M, Taylor D Corneal opacities: A diagnostic feature of the trisomy 8 mosaic syndrome. Brit J Ophth, 1983, 67:619-22.
 • Gagliardi ART et al Trisomy 8 syndrome. J Med Genet (London), 1978, 15:70-3.
 • Kakati S et al An attempt to establish trisomy 8 syndrome. Humangenetik, 1973, 19:293-300.
 • Kurytka ZE et al Trisomy 8 mosaicism 8 syndrome. Two cases demonstrating variability in phenotype. Clin Pediat, 1988, 27:557-64.
 • Mino M et al Chromosome 8 trisomy mosaic syndrome. Jinrui Ideng Zasshi, 1976, 21:69-78.
 • Moerman F et al Complete trisomy 8 in a polymalformed newborn. Acta Paediat Belg, 1979, 32:283-5.
 • Nakamura Y et al Bilateral cystic nephroblastoma and multiple malformations with trisomy 8 mosaicism. Hum Path, 1985, 16:754-6.
 • Niss R, Passarge E Trisomy 8 restricted to cultured fibroblasts. J Med Genet (London), 1976, 13:229-32.
 • Pai GS et al Syndromes due to chromosomal abnormalities: Partial trisomy 22, interstitial deletion of the long arm of 13, and trisomy 8. Johns Hopkins Med J, 1979, 145:162-9.
 • Riccardi VM Trisomy 8: An international study of 70 patients. Birth Defects, 1977, 13(3C):171-84.
 • Roberts HE et al Unique mosaicisms of tetraploidy and trisomy 8: Clinical, cytogenetic, and molecular findings in a live-born infant. Am J Med Genet, 1996, 62:243-6.
 • Rothmund H et al Familial transmission of a small supernumerary marker chromosome 8 identified by FISH: An update. Am J Med Genet, 1997, 72:339-42.
 • Schaumann B et al Dermatoglyphics in trisomy 8 mosaicism. Hum Genet (Berlin), 1974, 24:201-5.
 • Schinzel A et al Trisomy 8 mosaicism syndrome. Helv Paediat Acta, 1974, 29:531-40.
 • Sperber MA Schizophrenia and organic brain syndrome with trisomy 8 (group-C trisomy 8 47,XX,8+). Biol Psychiat, 1975, 10:27-43.
 • Tegenkamp T et al Sex selection in a 45,X,-X/48,XYm+X,+8 mosaic pseudo true hermaphrodite with multiple anomalies. Am J Hum Genet, 1980, 32:133A.
 • Theilgaard A et al Trisomy 8 syndrome. A psychological and somatic study of a mentally non-retarded male with 46,XY/47,XY,+8 chromosome constitution. Clin Genet (Copenhagen), 1979, 12:227-32.
 • Wilson MG et al Double autosomal trisomy and mosaicism for chromosomes No. 8 and No. 21. J Med Genet (London), 1974, 11:96-101.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 28/01/2003

Делеції 5р- синдром

(Синдром “котячого крику”, часткової делеції
короткого плеча 5-ї хромосоми синдром, 5р- синдром)
(Cri-Du-Chat Syndrome 5p-)

Наталія Юськів
Лікар-генетик Волинського обласного дитячого
територіального медичного об’єднання

Аномалії, поєднані з синдромом 5р-:
 • Загальні:
 • Пренатальна гіпотрофія (< 2500 г) – 72%.
 • Затримка фізичного розвитку – 100%.
 • Плач, подібний до котячого крику, приблизно – 100%.
 • Розумова відсталість – 100%.
 • Гіпотонія – 78%.
 • Черепно-лицеві:
 • Мікроцефалія – 100%.
 • Кругле обличчя – 68%.
 • Епікант – 85%.
 • Опущені кути очних щілин – 81%.
 • Косоокість, частіше розбіжна – 61%.
 • Низькорозміщені диспластичні вуха – 58%.
 • Серце:
 • Вроджені вади серця (різні типи) – 30%.
 • Верхні кінцівки:
 • 4-х пальцева долонна складка – 81%.
 • Дистальний аксіальний трирадіус – 40%.
 • Інші аномалії:
 • Розщелина губи та піднебіння, міопія, атрофія зорового нерва, преаурикулярні папіломи, розщелина язичка, аномалії прикусу, коротка шия, клинодактилія, пахова кила, крипторхізм, відсутність нирок та селезінки, напівхребці, плоскоступість, сколіоз, раннє посивіння волосся.
Частота:

Частота виникнення синдрому “котячого крику” становить близько 1 на 50000 народжень.

46,XX,del(5)(p15.3)

Основним дефектом є часткова (як термінальна так і інтерстиціальна) делеція 5р15.2 – р15.3. Делеція може бути результатом мутації “de novo” (у 85%) або ж успадковуватися від батьків – носіїв незбалансованої транслокації (у 15%). В цьому випадку прояви синдрому важчі.

Характерні фенотипічні прояви картовані на 5р15.2. Делеції, що захоплюють проксимальніші ділянки, не спричиняють характерного для цього синдрому фенотипу. Відмічено пряму залежність між розміром делеції та проявами синдрому, зокрема, чим більша делеція, тим важчий ступінь мікроцефалії, розумової відсталості та пренатальної гіпотрофії.

Синдром діагностується у близько 1% осіб з розумовою відсталістю, які знаходяться в спеціалізованих закладах. При спеціальних заняттях та в сприятливих умовах оточення, деякі діти досягають психомоторного розвитку здорової 5-6-річної дитини. Половина дітей, старших 10 років, мали словниковий запас, достатній для спілкування (Wilkins at al, дослідження групи 65 дітей із синдромом 5р-).

Високого тембру пронизливий крик характерний для дітей з цим захворюванням у грудному віці, хоча не завжди і не у всіх пацієнтів він спостерігається. Деякі автори припускають, що цей своєрідний крик центрального походження і не пов’язаний з аномалією гортані. З віком дитини він поступово зникає, що іноді утруднює діагностику даної патології у пацієнтів старшого віку.

З часом обличчя стає асиметричним, округлість зникає.

Характерні часті інфекції верхніх дихальних шляхів, отити, проблеми з вигодовуванням.

Діагностика:

Пренатальна діагностика базується на використанні FISH-методу у випадку, якщо жінка є носієм збалансованої транслокації.

Антенатальні ультразвукові ознаки синдрому 5р-:

Оскільки даний синдром зустрічається в середньому з частотою 1 : 50000, описано всього декілька випадків антенатальних ультрасонографічних знахідок при синдромі 5р-.

Ультразвукове обстеження 26-річної першовагітної, термін гестації 19 тижнів, скерована з приводу підозри на водянку плода. При УЗ-обстеженні виявлено анасарку, випіт в плевральну порожнину плода, асцит, гіпоплазію мозочка, дефект міжшлуночкової перетинки великих розмірів, аорту-“вершницю”, вкорочення вказівних пальців. Був виявлений кістозний утвір шиї розміром 12 на 18 мм, без перетинок. Біпарієтальний діаметр та довжина стегна відповідали терміну гестації 19 тижнів. При проведенні пульсової доплерографії виявлено відсутність діастолічного кровотоку в середній мозковій артерії і зворотній кінцеводіастолічний кровотік в артерії пуповини, що розцінювалося як ознака наступаючої загибелі плода. Два дні потому була діагностована внутрішньоутробна загибель плода і проведені індуковані вагінальні пологи. Народився плід жіночої статі, вагою 600 грамів. При патанатомічному дослідженні пренатальний ультразвуковий діагноз було повністю підтверджено: виявлено анасарку, асцит, випіт в плевральній порожнині, гіпоплазію мозочка, великий дефект міжшлуночкової перетинки, аорту-“вершницю”. Кістозний утвір був локалізований підшкірно, в ділянці потиличної шийної складки, з прозорим серозним вмістом, перетинок не було. Гістологічно – стінка кісти утворена шаром циліндричних клітин. При цитогенетичному обстеженні виявлено парціальну делецію короткого плеча 5-ї хромосоми. Гістологічне дослідження плаценти патологічних змін не виявило.

Таким чином, в даному випадку при пренатальному ультразвуковому обстеженні було виявлено гіпоплазію мозочка, великий дефект міжшлуночкової перетинки, аномалію аорти та кістозний утвір в ділянці шийної складки, що згодом підтвердилося при аутопсії.

Було описано декілька випадків синдрому “котячого лементу”, при яких спостерігалася едема потиличної шийної складки та її кісти. Приблизно 35% плодів, у яких діагностована кістозна гігрома шиї мають каріотип 45 ХО та інші хромосомні аномалії, серед яких – трисомія 21 та 18. При антенатальному виявленні кістозної гігроми шиї та гіпоплазії мозочка можна запідозрити анеуплоїдію у плода, а також, виходячи з описаних випадків – інші хромосомні аномалії, зокрема часткову делецію 5-ї хромосоми.

Номер з каталогу МІМ:

123450  Cri-du-chat Syndrome

Література:
 • Aoki S., Hata T., Hata K, Miyazaki K. Antenatal sonographic features of cri-du-chat syndrome. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13:216-221.
 • Gorlin RJ, Cohen MM, Hennekam RCM. Syndromes of the Head and Neck.- 4th ed.- Oxford: University Press 2001:51.
 • Jones KL. Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation.- 5th ed.- Philadelphia: W.B. Saunders Company 1997:44-46.
 • Cri-du-chat Syndrome. ОМІМ: 123450.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 28/07/2002Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка нашого сайту ІБІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого Вам потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...