Генетичне консультування, реабілітація і запобігання вродженим аномаліям, генетичним порушенням і порушенням розвитку

Синдром Вольфа-Хіршхорна

(Wolf-Hirschhorn Syndrome)

Т.Є. Зерова-Любимова
Старший науковий співробітник кафедри медичної генетики Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України

Включення:

Cиндром часткової делеції хромосоми 4.

Виключення:

Хромосома 5, моносомія 5р, хромосома 13, трисомія 13.

Основні діагностичні критерії:

Синдром Вольфа-Хіршхорна характеризується глибокою затримкою психомоторного та фізичного розвитку. Діти народжуються з низькою вагою. В перші місяці у них відмічається слабкий крик. Спостерігається мікроцефалія, асиметрія черепа, гіпертелоризм, опущені донизу зовнішні кути очних щілин, розщілина піднебіння, дзьобоподібний ніс з виступаючим надпереніссям, маленький рот з опущеними кутами (карпоподібний рот), деформовані вушні раковини з преаурикулярними виростами, гіпоспадія, затримка окостеніння зап’ясть та тазу.

При проведенні хромосомного аналізу делеція короткого плеча хромосоми 4 підтверджує діагноз.

Симптоми:

В більшості випадків спостерігається низька вага (2000 г) при народженні при доношеній або переношеній вагітності, глибока затримка психомоторного розвитку, затримка росту, мікроцефалія, гіпертелоризм, широкий або дзьобоподібний ніс, низько розташовані вушні раковини, мікрогнатія, гіпопластичні дермальні гребені, судоми, гіпоспадія у хлопчиків. Більше, ніж в половині випадків присутні такі риси, як птоз, епікант, антимонголоїдний розріз очей, колобома, страбізм, розщілина губи, піднебіння або язичка (увули), преаурикулярні складки, невеликі гемангіоми шкіри на обличчі – найчастіше на лобі, вади серця та ортопедичні аномалії – деформація ступнів.

Ускладнення:

Судоми, які важко контролювати і які можуть призвести до смерті пацієнта.

Поєднані аномалії:

Серед вад внутрішніх органів відмічають вроджені вади серця в 50% випадків, нирок, шлунково-кишкового тракту та дефекти центральної нервової системи (1/3 випадків).

Етіологія:

Даний синдром обумовлений делецією певного генетичного матеріалу короткого плеча хромосоми 4. Розрив хромосоми під час гаметогенезу призводить до реципрокної транслокації, а наступна сегрегація хромосом в мейозі дає гамету з делетованою хромосомою. Носій збалансованої транслокації може мати нащадків з такою ж транслокацією або з делецією (як при 4р- синдромі), або може зустрічатись і без транслокації, при цьому може делетуватись як кінець хромосоми, так і інтерстиціальний сегмент.

Виявилось, що при наявності делеції сегменту 4р16 відбувається повна експресія фенотипу даного синдрому. Для родин з реципрокними транслокаціями, в яких бере участь коротке плече хромосоми 4, існує високий ризик мати дітей з незбалансованими хромосомами.

Більшість випадків є спорадичними. Приблизно 13% описаних випадків обумовлені хромосомними абераціями у батьків, в основному транслокаціями.

Патогенез:

Відомо, що багато факторів, зокрема, хімічні та радіаційні, призводять до розриву хромосом. Водночас невідомі фактори обумовлюють розриви у людини in vivo. Вік матері та батька також не відіграє ролі.

Статеве співвідношення:

Частіше народжуються дівчата, ніж хлопці у співвідношенні 2:1.

Частота виникнення: 1 випадок на 50000.
Вік маніфестації:

Виявляються при народженні або в другому триместрі вагітності за допомогою аналізу культивування фібробластів плоду.

Життєвий прогноз:

Серед описаних випадків відомі мертвонародження та перинатальна смерть. Приблизно 35% помирають в перші два роки життя. Описані дорослі з даною патологією.

Генне картування – хромосомний аналіз – носійство:

Вперше синдром моносомії по короткому плечу хромосоми 4 описали Вольф та Хіршхорн із співавторами в 1965 році незалежно один від одного.

При цитогенетичному аналізі виявляють втрату частини матеріалу короткого плеча хромосоми 4, причому критичним сегментом для виникнення даного синдрому є сегмент 4р16 (Wilson et al., 1981), молекулярним аналізом в 1998 році було уточнено сегмент – 4р16.3 (Wright et al., 1998).

Довжина делетованої ділянки складає приблизно половину довжини короткого плеча хромосоми 4.

Лікування: невідоме.
Запобігання:

Носіїв збалансованих транслокацій можна виявити хромосомним аналізом.

Номер з каталогу МІМ:

194190 Wolf-Hirschhorn Syndrome; WHS.
602952 Wolf-Hirschhorn Syndrome Candidate 1; WHSC1.

Список літератури:
  • Gandelman KY, Gibson L, Meyn MS, Yan-Feng TL. Molecular definition of the smallest region of deletion overlap in the Wolf – Hirschhorn syndrome. Am.J.Hum.Genet. 1992;51:571-578.
  • Wilson MG, Towner JW, Ebbin AJ, Siris E, Berger P. Genetic and clinical studies in 13 patients with the Wolf – Hirschhorn syndrome del (4p). Hum. Genet. 1981;59:297-307.
  • Wright TJ, Clemens M, Quarell O, Altherr MR. Wolf – Hirschhorn and Pitt – Rogers – Danks syndromes caused by overlapping 4p deletions. Am.J.Hum.Genet. 1998;75:345-350.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 20/12/2000Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка нашого сайту ІБІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого Вам потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...