Генетичне консультування, реабілітація і запобігання вродженим аномаліям, генетичним порушенням і порушенням розвитку
UKRAINIAN CHILDREN
WITH DISABILITIES NEED HELP!

Атаксія-телеангіектазія

(Ataxia – Telangiectasia)

Тетяна Василівна Тіткова
Лікар-невролог
дитячої поліклініки № 3 м. Рівне

Включення:
 • Cиндром Бодер-Седжвіка;
 • Синдром Луї-Бар;
 • Телеангіектазія і атаксія.
Виключення:
 • Атаксія без імунологічного дефіциту;
 • Телеангіектази без імунологічного дефекту;
 • Дефіцит імуноглобуліну А.
Основні критерії:

Атаксія, телеангіектазії, рецидивуючі інфекції верхніх дихальних шляхів, зниження рівня або відсутність IgA, імунодефіцит.

Клінічні ознаки:

Перші ознаки з’являються на другому році життя у вигляді порушень ходи (“хода клоуна”, “хода півня”) з поступовим приєднанням інших ознак: дизартрії, м’язової гіпотонії, дизметрії, інтенційного тремору. Типовим симптомом хвороби є окорухові розлади. У подальшому картину атаксії доповнюють екстрапірамідні розлади з хореоатетозом та паркінсоноподібною симптоматикою. У 50% хворих після 10-річного віку відмічається інтелектуальний регрес.
Телеангіектазії здебільшого зявляються на 3-5-му роках життя і прогресують з віком, захоплюючи бульбарну кон’юнктиву повіки, крила носа, вуха, інші, переважно відкриті, ділянки шкіри. Згодом з’являються посивіння волосся, атрофічні зміни шкіри, ділянки гіпо- і гіперпігментації.
Діти відстають у фізичному розвитку. В осіб жіночої статі спостерігаються порушення менструальної функції та фертильності.
Комбінований імунодефіцит проявляється системною гіпоплазією лімфоїдної тканини лімфовузлів, мигдаликів, тимусу та рецидивуючими важкими рино-сино-бронхолегеневими запальними процесами. Підвищена чутливість пацієнтів до іонізуючої радіації та УФО асоціюється з високим ризиком розвитку пухлин.

Асоційовані вади:

Дизгенезія гонад, атрофія яєчок, затримка фізичного розвитку, дисфункція печінки.

Дані обстежень:
 • КТ головного мозку – гіпоплазія мозочка; рівномірне розширення субарахноїдального простору і шлуночкової системи; зниження щільності в базальних ядрах.
 • МРТ головного мозку – гіпоплазія мозочка, переважно черв’яка; атрофія мозочка і розширення четвертого шлуночка; зниження щільності в ділянці базальних ядер.
 • Імунний статус – різке зниження або відсутність імуноглобулінів класу A, E, G; у 45% хворих виявляються аутоантитіла до м’язів, мітохондрій, біліарних канальців, тиреоглобуліну. Підвищений рівень α-фетопротеїну і карциноембріонального комплексу. Первинна недостатність вилочкової залози.
 • Цитогенетичний аналіз лімфоцитів – знахідки інверсії 7 хромосоми та транслокацій 7 і 14 хромосом. Найчастіше у перебудови залучаються ділянки 7p13, 7q35, 14q11, 14q32, які є локусами рецепторів Т-клітин та важких ланцюгів імуноглобулінів.
 • Молекулярно-генетичний аналіз – виявлення мутації гена АТМ у зразках ДНК лейкоцитів периферичної крові або пренатального матеріалу.
Рекомендації щодо раннього виявлення атаксії-телеангіектазії:
 • визначення рівня α-фетопротеїну в сироватці крові в усіх пацієнтів з атаксією на другому році життя;
 • визначення рівня α-фетопротеїну в сироватці крові в усіх випадках поєднання частих рино-сино-бронхопульмональних захворювань з неврологічними розладами;
 • консультація лікаря-імунолога в усіх випадках підвищеного рівня α-фетопротеїну в сироватці крові хворих на атаксію або інші неврологічні розлади;
 • селективний скринінг атаксії-телеангіектазії в контингенті пацієнтів онкогематологічних відділень;
 • проведення інвазивної пренатальної діагностики стану плода в сім’ях високого ризику.
Диференційний діагноз:

Атаксія Фрідрейха, гепатолентикулярна дегенерація, спадкові невропатії.

Етіологія:

Аутосомно-рецесивний тип успадкування. Ген локалізований в ділянці 11q23.

Частота виникнення:

2-3 на 100000 живонароджених. Гетерозиготні носії складають 1% населення і мають підвищену радіочутливість і схильність до онкологічних захворювань, особливо до раку молочної залози.

Ризик для сибсів: 25%.
Ризик для нащадків: пацієнти не мають дітей.
Співвідношення між статями: Ч1 : Ж1.
Вік прояву:

Перші ознаки з’являються на другому році життя у вигляді порушень ходи. Телеангіектазії здебільшого з’являються на 3–5 році життя і прогресують з віком.

Прогноз:

Прогноз захворювання несприятливий. 15% хворих помирають від злоякісних новоутворів, лімфом і лейкемії. Пацієнти, у яких перебіг захворювання без ускладнень з боку дихальної системи і без наявності новоутворень, можуть прожити до 50 років.

Ускладнення:

Атаксія, хореоатетоз, ністагм, апраксія очних рухів, дизартрія, рецидивуючі бронхолегеневі запальні захворювання, розвиток пухлин.

Профілактика: медико-генетичне консультування.
Пренатальна діагностика:

Інвазивна пренатальна діагностика в сім’ях високого ризику (верифіковані випадки атаксії-телеангіектазії або поєднання неврологічної та онкогематологічної патології серед потомства).

Профілактика ускладнень:
 • обмеження променевого навантаження на організм, у тому числі проведення рентгенологічних досліджень, КТ та УФО. При необхідності методом вибору є МРТ;
 • дослідження показників клітинного і гуморального імунітету кожні 6 місяців з метою своєчасного призначення замісної терапії та профілактики інфекційних ускладнень;
 • протипоказане введення живих вакцин.
Лікування:

Специфічна терапія не розроблена. Проводиться часткова корекція імунного статусу шляхом замісної терапії імуноглобулінами з метою профілактики інфекційних процесів. У випадку онкологічних ускладнень проводиться поліхіміотерапія згідно відповідних протоколів.

Номер з каталогу МІМ:

208900 Ataxia-Telangiectasia; AT

Література:
 • Диагностика и лечение наследственных заболеваний нервной системы у детей. Руководство для врачей /Под ред. В.П. Зыкова.– М.: “Триада-Х”, 2007.– С.98–101.
 • Додаток до наказу МОЗ України № 355 від 09-07-2004 “Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю “Дитяча імунологія”.
 • Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е., БлинниковаО.Е. Наследственные синдромы и медико–генетическое консультирование.- М.: Практика, 1996.- C. 318-319.
 • Информационная медицинская сеть “Невронет”.
 • Наследственые болезни нервной системы: руководство для врачей /Под ред. Ю.Е. Вельтищева, П.А. Гелина.– М.: Медицина,1998.– С.83-86.
 • Штульман Д. Р. Неврология: Справочник практ. врача.- 4-е изд., переработаное и дополненое.– М.: МЕДпресс-информ,2005.- С.514.
 • Birth Defects Compendium. D. Bergsma (ed.). Second Edition. New York, 1979:129-130.
 • Gorlin RJ, Cohen MM, Hennekam RCM. Syndromes of the Head and the Neck. 4th edition. Oxford University Press. 2001:566-570.
 • Jones KL. Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformations. 6th edition. W.B. Sauders Company. Philadelphia. 2005:213-214.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 14/10/2010

 

Дивіться також:Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка нашого сайту ІБІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого Вам потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...
Всього статей

500

Представляємо