Генетичне консультування, реабілітація і запобігання вродженим аномаліям, генетичним порушенням і порушенням розвитку

Атаксія-телеангіектазія

(Ataxia – Telangiectasia)

Тетяна Василівна Тіткова
Лікар-невролог
дитячої поліклініки № 3 м. Рівне

Включення:
 • Cиндром Бодер-Седжвіка;
 • Синдром Луї-Бар;
 • Телеангіектазія і атаксія.
Виключення:
 • Атаксія без імунологічного дефіциту;
 • Телеангіектази без імунологічного дефекту;
 • Дефіцит імуноглобуліну А.
Основні критерії:

Атаксія, телеангіектазії, рецидивуючі інфекції верхніх дихальних шляхів, зниження рівня або відсутність IgA, імунодефіцит.

Клінічні ознаки:

Перші ознаки з’являються на другому році життя у вигляді порушень ходи (“хода клоуна”, “хода півня”) з поступовим приєднанням інших ознак: дизартрії, м’язової гіпотонії, дизметрії, інтенційного тремору. Типовим симптомом хвороби є окорухові розлади. У подальшому картину атаксії доповнюють екстрапірамідні розлади з хореоатетозом та паркінсоноподібною симптоматикою. У 50% хворих після 10-річного віку відмічається інтелектуальний регрес.
Телеангіектазії здебільшого зявляються на 3-5-му роках життя і прогресують з віком, захоплюючи бульбарну кон’юнктиву повіки, крила носа, вуха, інші, переважно відкриті, ділянки шкіри. Згодом з’являються посивіння волосся, атрофічні зміни шкіри, ділянки гіпо- і гіперпігментації.
Діти відстають у фізичному розвитку. В осіб жіночої статі спостерігаються порушення менструальної функції та фертильності.
Комбінований імунодефіцит проявляється системною гіпоплазією лімфоїдної тканини лімфовузлів, мигдаликів, тимусу та рецидивуючими важкими рино-сино-бронхолегеневими запальними процесами. Підвищена чутливість пацієнтів до іонізуючої радіації та УФО асоціюється з високим ризиком розвитку пухлин.

Асоційовані вади:

Дизгенезія гонад, атрофія яєчок, затримка фізичного розвитку, дисфункція печінки.

Дані обстежень:
 • КТ головного мозку – гіпоплазія мозочка; рівномірне розширення субарахноїдального простору і шлуночкової системи; зниження щільності в базальних ядрах.
 • МРТ головного мозку – гіпоплазія мозочка, переважно черв’яка; атрофія мозочка і розширення четвертого шлуночка; зниження щільності в ділянці базальних ядер.
 • Імунний статус – різке зниження або відсутність імуноглобулінів класу A, E, G; у 45% хворих виявляються аутоантитіла до м’язів, мітохондрій, біліарних канальців, тиреоглобуліну. Підвищений рівень α-фетопротеїну і карциноембріонального комплексу. Первинна недостатність вилочкової залози.
 • Цитогенетичний аналіз лімфоцитів – знахідки інверсії 7 хромосоми та транслокацій 7 і 14 хромосом. Найчастіше у перебудови залучаються ділянки 7p13, 7q35, 14q11, 14q32, які є локусами рецепторів Т-клітин та важких ланцюгів імуноглобулінів.
 • Молекулярно-генетичний аналіз – виявлення мутації гена АТМ у зразках ДНК лейкоцитів периферичної крові або пренатального матеріалу.
Рекомендації щодо раннього виявлення атаксії-телеангіектазії:
 • визначення рівня α-фетопротеїну в сироватці крові в усіх пацієнтів з атаксією на другому році життя;
 • визначення рівня α-фетопротеїну в сироватці крові в усіх випадках поєднання частих рино-сино-бронхопульмональних захворювань з неврологічними розладами;
 • консультація лікаря-імунолога в усіх випадках підвищеного рівня α-фетопротеїну в сироватці крові хворих на атаксію або інші неврологічні розлади;
 • селективний скринінг атаксії-телеангіектазії в контингенті пацієнтів онкогематологічних відділень;
 • проведення інвазивної пренатальної діагностики стану плода в сім’ях високого ризику.
Диференційний діагноз:

Атаксія Фрідрейха, гепатолентикулярна дегенерація, спадкові невропатії.

Етіологія:

Аутосомно-рецесивний тип успадкування. Ген локалізований в ділянці 11q23.

Частота виникнення:

2-3 на 100000 живонароджених. Гетерозиготні носії складають 1% населення і мають підвищену радіочутливість і схильність до онкологічних захворювань, особливо до раку молочної залози.

Ризик для сибсів: 25%.
Ризик для нащадків: пацієнти не мають дітей.
Співвідношення між статями: Ч1 : Ж1.
Вік прояву:

Перші ознаки з’являються на другому році життя у вигляді порушень ходи. Телеангіектазії здебільшого з’являються на 3–5 році життя і прогресують з віком.

Прогноз:

Прогноз захворювання несприятливий. 15% хворих помирають від злоякісних новоутворів, лімфом і лейкемії. Пацієнти, у яких перебіг захворювання без ускладнень з боку дихальної системи і без наявності новоутворень, можуть прожити до 50 років.

Ускладнення:

Атаксія, хореоатетоз, ністагм, апраксія очних рухів, дизартрія, рецидивуючі бронхолегеневі запальні захворювання, розвиток пухлин.

Профілактика: медико-генетичне консультування.
Пренатальна діагностика:

Інвазивна пренатальна діагностика в сім’ях високого ризику (верифіковані випадки атаксії-телеангіектазії або поєднання неврологічної та онкогематологічної патології серед потомства).

Профілактика ускладнень:
 • обмеження променевого навантаження на організм, у тому числі проведення рентгенологічних досліджень, КТ та УФО. При необхідності методом вибору є МРТ;
 • дослідження показників клітинного і гуморального імунітету кожні 6 місяців з метою своєчасного призначення замісної терапії та профілактики інфекційних ускладнень;
 • протипоказане введення живих вакцин.
Лікування:

Специфічна терапія не розроблена. Проводиться часткова корекція імунного статусу шляхом замісної терапії імуноглобулінами з метою профілактики інфекційних процесів. У випадку онкологічних ускладнень проводиться поліхіміотерапія згідно відповідних протоколів.

Номер з каталогу МІМ:

208900 Ataxia-Telangiectasia; AT

Література:
 • Диагностика и лечение наследственных заболеваний нервной системы у детей. Руководство для врачей /Под ред. В.П. Зыкова.– М.: “Триада-Х”, 2007.– С.98–101.
 • Додаток до наказу МОЗ України № 355 від 09-07-2004 “Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю “Дитяча імунологія”.
 • Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е., БлинниковаО.Е. Наследственные синдромы и медико–генетическое консультирование.- М.: Практика, 1996.- C. 318-319.
 • Информационная медицинская сеть “Невронет”.
 • Наследственые болезни нервной системы: руководство для врачей /Под ред. Ю.Е. Вельтищева, П.А. Гелина.– М.: Медицина,1998.– С.83-86.
 • Штульман Д. Р. Неврология: Справочник практ. врача.- 4-е изд., переработаное и дополненое.– М.: МЕДпресс-информ,2005.- С.514.
 • Birth Defects Compendium. D. Bergsma (ed.). Second Edition. New York, 1979:129-130.
 • Gorlin RJ, Cohen MM, Hennekam RCM. Syndromes of the Head and the Neck. 4th edition. Oxford University Press. 2001:566-570.
 • Jones KL. Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformations. 6th edition. W.B. Sauders Company. Philadelphia. 2005:213-214.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 14/10/2010

 

Дивіться також:Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка нашого сайту ІБІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого Вам потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...