Генетичне консультування, реабілітація і запобігання вродженим аномаліям, генетичним порушенням і порушенням розвитку

Танатоформна дисплазія (ТД)

(Thanatophoric Dysplasia)

О. Голуб
Лікар–гінеколог
Рівненської обласної лікарні

Включення:

Танатоформна карликовість.

Основні діагностичні критерії:

Танатоформна дисплазія являє собою летальну форму скелетної дисплазії, яка характеризується вираженою ризомелією, викривленням трубчастих кісток, нормальною довжиною тулуба, вузькою грудною кліткою і відносно великим розміром голови (мегаленцефалія).

Виділяють 2 типи хвороби. Тип 1 (ТД І) більш генералізований і характеризується викривленням довгих кісток і дуже пласкими тілами хребців. Тип ІІ (ТД ІІ) характеризується прямим стегном і тонкими хребцями. Більшість випадків ТД ІІ мали дуже виражений “череп у формі трилисника”.

Частота:

0,69 на 10000 новонароджених. Танатофорна дисплазія відноситься до форм скелетних дисплазій, які найбільш часто зустрічаються.

Етіологія:

Аутосомно-домінантний ген, переважно – результат нових мутацій. Більше 50% пацієнтів з типом І танатофорної дисплазії (ТД І) і 100% з типом ІІ танатофорної дисплазії (ТД ІІ) мали мутації гена рецептора 3 фактору росту фібробластів (FGFR3). ТД І асоціюється з мутацією екстра целюлярного домену FGFR3, а ТД ІІ – з мутацією інтрацелюлярного домену тирозинкінази.

Клінічна картина:

Виражене ризомелічне вкорочення кінцівок. Стегнові кістки різко вкорочені і викривлені, при найбільш важких формах захворювання вони можуть мати форму телефонної трубки. Грудна клітка звужена в передньо – задньому напрямку, ребра вкорочені. Порушення дихання. Тулуб нормальної довжини. Тіла хребців сплющені, розширені міжхребцеві простори, що призводить до появи характерної рентгенологічної ознаки: літери “Н”. Основа черепа вкорочена, великий потиличний отвір часто зменшений в розмірах. Лоб випуклий, можуть відмічатись гіпертелоризм і сідлоподібний ніс. Поверхні підошов та долонь не змінені, але пальці короткі, “сосископодібні”. Малогомілкові кістки коротші, ніж великогомілкові.

Танатофорна дисплазія являє собою тип порушення процесу ендохондрального окостеніння з вираженим порушенням гістологічної картини ростової пластинки: зменшення або повна відсутність проліферації і дозрівання хондроцитів, які не сформовані в колони, а розташовані хаотично. Кісткові трабекули орієнтовані вертикально і горизонтально (в нормі трабекули повинні бути орієнтовані тільки вертикально). У хондроцитах можуть з’явитись метахроматичні включення.

Поєднані аномалії:

Танатофорна дисплазія у 14% випадків поєднується з певною формою краніосиностозу, яка називається черепом у формі трилисника. Ця аномалія зумовлена передчасним закриттям вінцевого та лямбдоподібного швів. На фоні гідроцефалії ростральне розширення кори та шлуночкової системи призводить до збільшення переднього тім’ячка, розділення та стиснення скроневих кісток. Термін “трилисник” зумовлений трьома “листками”, які утворюються випуклістю черепа всередині і двома висковими кістками по боках. Механізм утворення цієї аномалії поки що недостатньо зрозумілий. Вважається, що в основі патогенезу “трилисника” лежить дефект процесу ендохондральної осифікації, внаслідок якої передчасно утворюються синостози деяких швів.

Повідомлялось також про поєднання захворювання з підковоподібною деформацією нирок, гідронефрозом, дефектом міжпередсердної перетинки, вадою тристулкового клапана, атрезією ануса і променево-ліктьовим синостозом, відкритою артеріальною протокою. Нерозвинуті нижні оливи і зубасті ядра мозочка.

Діагноз:

Кістки кінцівок дуже короткі. Хребці сильно зменшені у висоті. Розширений міжхребцевий простір. Безпричинне звуження спинного каналу. У фронтальній проекції хребці мають форму Н. Стегна мають форму телефонної трубки.

Пренатальна діагностика:

За допомогою ехографії антенатальний діагноз може бути поставлений при виявлені ознак карликовості з укороченням кінцівок, гіпопластичності грудної клітки і черепа у формі трилисника. Крім того може бути виступаючий лоб. Викривлення стегнової кістки, вузька грудна клітка, великі розміри голови навіть при звичайних розмірах шлуночків та кількості м’яких тканин стають більш вираженим по мірі росту та розвитку плоду, але можуть бути відсутніми в другому триместрі вагітності. У 71% випадків танатофорна дисплазія поєднується з багатовіддям, яке буває настільки вираженим, що може стати причиною передчасних пологів. Рухова активність плоду, очевидно, не страждає при цьому захворюванні, але повідомляється про її зниження в третьому триместрі вагітності. Встановлення точного діагнозу танатофорної дисплазії, напевно, можливе в тих випадках, коли різко виражена мікромелія поєднується з черепом у формі трилисника. При відсутності типових змін черепа (“трилисник”) підозра на захворювання повинна виникати, якщо є різко виражена ризомелічна карликовість на тлі вузької грудної клітки.

Диференційний діагноз:

Диференційний діагноз слід проводити з синдромом Елліса-Ван Кревельда (хондроектодермальна дисплазія), асфіксичною дисплазією грудної клітки, синдромом хондродисплазії з полідактилією та гомозиготною ахондроплазією.

Гомозиготна ахондроплазія може бути віддиференційована, оскільки це аутосомно-домінантне захворювання, а тому обидва батьки страждають на нього. При гетерозиготній формі трубчасті кістки лише злегка вкорочені і не викривлені. Співвідношення між довжиною стегнової кістки і біпар’єтальним розміром стає аномальним після 21-27 тижня вагітності. При танатофорній дисплазії мікромелія, навпаки, може бути настільки виражена, що виявляється в деяких випадках уже на 19 тижні вагітності.

Асфіксична дисплазія грудної клітки може бути віддиференційована по менш вираженому вкороченню кісток і збереженню тіл хребців. Пренатальне рентгенологічне дослідження хребта плода допомагає в діагностиці. Ультразвукове обстеження в реальному масштабі часу може бути використане для вибору правильної площини рентгенологічного дослідження хребта. Танатофорна дисплазія характеризується Н-подібною конфігурацією тіл хребців.

Для хондроектодермальної дисплазії типові правильно сформований зайвий палець і вкорочення кінцівки по акромелічному типу. Фіброхондрогенез характеризується гантелеподібними метафізами.

Прогноз:

Захворювання закінчується летально. Смерть наступає незабаром після народження. Причиною смерті є серцево-судинна і дихальна недостатність, що пов’язано, напевно, зі зменшенням об’єму грудної клітки. У тих дітей, що змогли пережити неонатальний період, спостерігались виражена затримка зросту і психомоторного розвитку.

Акушерська тактика:

При достовірному діагнозі переривання вагітності слід пропонувати при будь-якому її терміні, оскільки захворювання летальне. Гідроцефалія на фоні зміненого у вигляді трилисника черепа може призвести до формування клінічно-вузького тазу. У цьому випадку при родорозрішенні рекомендовано цефалоцентез.

Тип успадкування:

Зазвичай, аутосомно-домінантний. Хоча, бувають випадки і аутосомно-рецесивних випадків.

Номер з каталогу МІМ:

187600  Thanatophoric Dysplasia; TD

Література:
  • Тератология человека /Под ред. Г.И. Лазюка.- М.: Медицина, 1979.- C. 357-359.
  • Jones KL. Smith’s recognizable Patterns of Human Malformation. Philadelphia: W.B. Saunders Company 1997:338-339.
  • Warkany J. Congenital Malformations. Notes and Comments. Chicago: Year Book Publisher 1981:768–781.

 

Переглянуто редакційною колегією I.B.I.S.: 07/05/2002Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка нашого сайту ІБІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого Вам потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...